บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาของแถม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ราคาิ  3,290 บาท
ราคาิ 2,290 บาท
ราคา  call  บาท 
sony Nikon