บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาของแถม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   
ที่อยู่ บริษัทเด่นชัยเทรดดิ้ง จำกัด 11/2 ถ.รัตนโกสินทร์ ต. ศรีภูมิ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200
(ใกล้สนามเทศบาลนครเมืองเชียงใหม่)


เบอร์ติดต่อ 053 234 999
เบอร์แฟกซ์ 053 233 077
E - mail : info@denchai.com
facebook : http://www.facebook.com/denchai.cm
sony Nikon