บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาของแถม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
Body
ปกติ 270,000 บาท 
พิเศษ 259,000 บาท
 
Body
ปกติ 179,000 บาท 
พิเศษ 159,900 บาท
 
Body
ปกติ 79,900 บาท 
พิเศษ 69,900 บาท
 
     
Body
ปกติ 54,900 บาท 
พิเศษ 49,900 บาท
 
Body
ปกติ 46,900 บาท 
พิเศษ 34,900 บาท
Kit (18 - 105 VR)
ปกติ 57,900 บาท
พิเศษ 44,900 บาท 
Body
ปกติ 32,900 บาท 
พิเศษ 28,900 บาท
Kit (18 - 105 VR)
ปกติ 43,900 บาท
พิเศษ 39,900 บาท 
     
Body
พิเศษ 22,900 บาท
Kit (18 - 55 VR)
พิเศษ 27,900 บาท 
Kit (18 - 55 VR)
ปกติ 24,900 บาท
พิเศษ 20,900 บาท 
BK 10-30 BK KIT
ปกติ 20,900 บาท 
WH 10-30 WH KIT
ปกติ 20,900 บาท
BK 10mm BK KIT
ปกติ 21,900 บาท
WH 10mm BK KIT
ปกติ 21,900 บาท
BK D Lens BK KIT(10,10-30)
ปกติ 24,900 บาท
WT D Lens WT KIT(10,10-30)
ปกติ 24,900 บาท
BK D Zoom BK KIT(10-30,30-110)
ปกติ 25,900 บาท
WT D Zoom WT KIT(10-30,30-110)
ปกติ 25,900 บาท
PK D Zoom PK KIT(10-30,30-110)
ปกติ 26,900 บาท
     
BK 10-30 BK KIT
ปกติ 28,900 บาท 
WT 10-30 WT KIT
ปกติ 28,900 บาท
BK 10mm BK KIT
ปกติ 29,900 บาท
WT 10mm WT KIT
ปกติ 29,900 บาท
BK D Lens BK KIT(10,10-30)
ปกติ 32,900 บาท
WT D Lens BK KIT(10,10-30)
ปกติ 32,900 บาท
BK D Zoom BK KIT(10-30,30-110)
ปกติ 33,900 บาท
WT D Zoom WT KIT(10-30,30-110)
ปกติ 33,900 บาท
Body
ปกติ 99,900 บาท 
Body
ปกติ 209,000 บาท 
     
Body
ปกติ 109,900 บาท 
sony Nikon