บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาของแถม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
A550L
ปกติ 26,990 บาท 
A550Y
ปกติ 32,990 บาท
 
A55V
ปกติ 27,990 บาท 
พิเศษ 25,990 บาท 
A55VL
ปกติ 30,990บาท
พิเศษ 28,990 บาท 
  
A390L
ปกติ 19,990 บาท 
A390Y
ปกติ 25,990 บาท
A290L
ปกติ  17,990 บาท 
A290Y
ปกติ  24,990 บาท
 
A350K
ปกติ  32,990 บาท
พิเศษ 25,990 บาท  

 
A77 (Body)
ปกติ  42,990 บาท 
(Body+SAL1650)
ปกติ  61,990 บาท
 
A77(Body+SAL1855)
ปกติ  42,990 บาท 
Nex 7 (Body)
ปกติ  39,990 บาท 
(Body+SAL1855)
ปกติ  44,990 บาท
 
sony Nikon