บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาของแถม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ราคา 7,990 บาท 
 ราคา 6,990 บาท 
ราคา 5,990 บาท 
ราคา 5,990 บาท 
   ราคา 4,990 บาท 
ราคา 4,990 บาท 
ราคา 3,290 บาท 
sony Nikon