บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาของแถม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ราคา 6,990 บาท 
ราคา 6,990 บาท 
ราคา 5,990 บาท 
ราคา 5,490 บาท
ราคา 4,990 บาท
ราคา 4,990 บาท 
ราคา 3,990 บาท
 ราคา 2,990 บาท
sony Nikon