บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาของแถม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ราคา  5,990 บาท 
ราคา 4,990 บาท 
  ราคา 3,990 บาท 
ราคา 2,990 บาท
  
sony Nikon