บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาของแถม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ราคา 12,900 บาท
ราคา 7,990 บาท
ราคา 7,990 บาท
ราคา 6,990 บาท
ราคา 6,990 บาท
ราคา 5,990 บาท 
ราคา 5,990 บาท 
ราคา 5,990 บาท 
ราคา 4,990 บาท   
sony Nikon