บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาของแถม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ราคา 32,990 บาท
ราคา 29,990 บาท
ราคา 24,990 บาท
ราคา 15,990 บาท
ราคา 13,990 บาท
ราคา 10,990 บาท
ราคา 8,990 บาท
ราคา  7,490 บาท
ราคา  7,490 บาท
sony Nikon