บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาของแถม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ปกติ 9,990 บาท 
ปกติ 7,490 บาท 
ปกติ 6,990 บาท
พิเศษ 5,490 บาท 
 
ปกติ 4,490 บาท
พิเศษ 3,490 บาท 
ปกติ 2,990บาท
ปกติ 4,990 บาท
ปกติ 6,990 บาท 
ปกติ 5,990 บาท
  
sony Nikon