บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาของแถม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ปกติ 17,990 บาท
ปกติ 14,990 บาท
พิเศษ 13,990 บาท 
ปกติ 13,990 บาท
พิเศษ 12,990 บาท 
ปกติ 12,990 บาท
พิเศษ 11,990 บาท 
ปกติ 9,990 บาท
พิเศษ 8,990 บาท 
ปกติ 9,090 บาท
พิเศษ 8,990 บาท 
ปกติ 8,490 บาท
พิเศษ 7,890 บาท 
ปกติ 7,490 บาท
พิเศษ 5,990 บาท 
ปกติ 5,490 บาท
พิเศษ 4,990 บาท 
sony Nikon