บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาของแถม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ปกติ  19,900 บาท
พิเศษ 17,900 บาท 
ปกติ  13,900 บาท
พิเศษ 12,900 บาท 
ปกติ  5,900 บาท
พิเศษ 4,900 บาท 
sony Nikon