บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาของแถม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ปกติ  58,300 บาท
พิเศษ 46,900 บาท 
ปกติ  39,900 บาท
พิเศษ 31,900 บาท 
ปกติ  33,900 บาท
พิเศษ 28,800 บาท 
ปกติ  29,900 บาท
พิเศษ 23,900 บาท 
ปกติ  25,900 บาท
พิเศษ 23,900 บาท 
ปกติ  20,900 บาท
พิเศษ 19,900 บาท 

ปกติ  16,900 บาท
พิเศษ 12,900 บาท 
ปกติ  13,900 บาท
พิเศษ 11,900 บาท 
ปกติ  8,900 บาท
พิเศษ 7,900 บาท 
sony Nikon