บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาของแถม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ปกติ  89,900 บาท
พิเศษ 78,900 บาท 
ปกติ  69,900 บาท
พิเศษ 63,900 บาท 
ปกติ  67,900 บาท
พิเศษ 62,900 บาท 
ปกติ  35,700 บาท
พิเศษ 31,900 บาท 
ปกติ  22,600 บาท
พิเศษ 17,500 บาท 
ปกติ  12,800 บาท
พิเศษ 10,900 บาท 

ปกติ  11,400 บาท
พิเศษ 8,900 บาท 
พิเศษ 7,500 บาท 
sony Nikon