บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาของแถม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ปกติ  89,900 บาท
พิเศษ 82,900 บาท 
ปกติ  69,900 บาท
พิเศษ 61,000 บาท 
ปกติ  66,900 บาท
พิเศษ 56,900 บาท 
ปกติ  50,900 บาท
พิเศษ 44,900 บาท 
ปกติ  49,900 บาท
พิเศษ 44,900 บาท 
ปกติ  36,900 บาท
พิเศษ 29,900 บาท 

ปกติ  25,500 บาท
พิเศษ 21,900 บาท 
sony Nikon