บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาของแถม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ปกติ  417,000 บาท
พิเศษ 329,000 บาท 
ปกติ  373,000 บาท
พิเศษ 295,000 บาท 
ปกติ  350,000 บาท
พิเศษ 275,000 บาท 
ปกติ  299,000 บาท
พิเศษ 269,000 บาท 
ปกติ  230,000 บาท
พิเศษ 209,000 บาท 
พิเศษ 230,000 บาท 

ปกติ  44,000 บาท
พิเศษ 37,900 บาท 
sony Nikon