บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาของแถม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
ปกติ 63,990 บาท
พิเศษ 60,790 บาท 
ปกติ 60,990 บาท
พิเศษ 57,940 บาท 
ปกติ 54,990 บาท
พิเศษ 52,240 บาท 
ปกติ 44,990 บาท
พิเศษ 42,740 บาท 
ปกติ 26,990 บาท
พิเศษ 25,640 บาท 
ปกติ 4,990 บาท
พิเศษ 4,490 บาท 
ปกติ 4,200 บาท
พิเศษ 3,860 บาท 
sony Nikon