บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาของแถม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ราคา 59,990 บาท
ราคา 54,990 บาท
ราคา 39,990 บาท 
ราคา 34,990 บาท
ราคา 24,990 บาท
ราคา  19,990 บาท
 ราคา  12,990 บาท
ราคา 11,990 บาท
ราคา 11,990 บาท
 ราคา  8,990 บาท
ราคา 7,490 บาท
ราคา 13,990 บาท
sony Nikon